μια πρωτοβουλία του διαρκούς συνεδρίου Όταν οι Έλληνες άλλαξαν τη ροή της Ιστορίας Καιροί Αλώσεως... επιχειρήσεις: η σημασία του εσωτερικού ελέγχου τουρισμός: κρυμμένες αλήθειες Η συμβολή των Σουλιωτών στην Επανάσταση του 1821 σύγχρονος αναπτυξιακός σχεδιασμός Δήμων το μέλλον της Αιτωλοακαρνανίας Χρηματιστήριο: μια ξεχασμένη ιστορία η ηθική του χρήματος οικονομική ανάπτυξη: θεωρία και πράξη τι είναι το Διαρκές Συνέδριο;